Közlekedés módjai és mikéntjei

A közlekedés mindig személy, illetve áru szállítását foglalja magába, mely számos műszaki jármű segítségével és megannyi módon valósulhat meg. Ha pedig utazásról beszélünk, akkor a cselekvés során a kezdőpontból egy kívánt végpontba történő eljutás a lényeg. Tehát célja a személyszállítás, míg közlekedés során személy és árumozgatásról is beszélhetünk. 
A Közlekedés lényege mindig egy eszköz segítségével történő ember vagy tárgy szállítása, de ide tartozik a szállítóvezetékek által történő információ és energiaforrás eljuttatása is.
Közlekedés ágazatihoz tartozik a közúti, a légi és vasúti, illetőleg a vízi és vezetékes szállítás is. A közlekedés térszerkezet alapján lehet helyi és helyközi, távolsági és elővárosi közlekedés, de ide sorolható a kontinentális és interkontinentális közlekedés is. Ha áru és személyszállításról beszélünk, nem csak az ehhez szükséges eszközök összességét kell figyelembe venni, hanem azon intézményeket is, melyek a közlekedés megvalósításában segédkeznek. Ilyen lehet a posta, a vasút vagy a távíró.
Ha pedig közlekedési rendszerekről beszélünk, akkor ide tartoznak a közlekedési hálózatok és az A-ból B-be történő személyszállítást segítő létesítmények. A városokban megvalósuló személyszállító közlekedési rendszert tömegközlekedésnek nevezik.